Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2008

این پدیده نادر یعنی بوجود آمدن یک رنگین کمان وارونه در آسمانه انگلستان دیده شد. من تا به امروز ندیده بودم،شما رو نمی دونم؟

پ . ن عید سعید فطر بر شما و خانواده محترمان مبارک

پ . ن اگر تمایل نداشتید که مشترک فید ما شوید، می توانید آیدی gajamoo2@yahoo.com را در به لیست دوستان خود در مسنجر اضافه کرده تا بدون تشریف آوردن به وبلاگ گجمو2 از مطالب جدید این وبلاگ با خبر شوید.

Advertisements

Read Full Post »

فال قهوه دو نوع است، در نوع اول فقط با نگاه کردن به نعلبکی تعبیر می شود و در نوع دوم که این روزها مورد استفاده است،ابتدا به فنجان سپس به نعلبکی نگاه کرده،تعبیر می شود.

فال نعلبکی

آماده کردن قهوه ته نشین شده

مقداری قهوه خیلی ریز برداشته شده و داخل آب داغ جوشانده می شود. کمی از آبش خورده شده و ته مانده آن که نباید زیاد غلیظ باشد داخل نعلبکی صاف،تمیز و خشک ریخته شده و برای پراکنده شدن ته قهوه به همه جای نعلبکی چند بار در جهات مختلف تکان داده می شود و برای آشکار شدن اشکال در جهات مختلف تکان داده می شود. بعد از آماده کردن قهوه نعلبکی را جلوی خود بگیرید،در ذهن خود خطی از راست به چپ که از وسط نعلبکی بگذرد بکشید و به همین ترتیب خطی خیالی از بالا به پایین طوری بکشید که نقطه تقاطع این دو خط درست وسط نعلبکی باشد.با نگاه کردن اشکال بالا و پایین خط،معنای آنها را از لیست پایین دریابید.اشکالی که در نعلبکی قهوه آشکار می شود همیشه عینآ مانند اشکال جدول نیست.کسی که فال می گیرد باید اشکال نعلبکی را به اشکال جدول تشبیه کند.اشکال بالای خطی که ذهنی کشیدیم مؤثرتر،اشکال پایین خط هم کم تأثیرترند.به همین شکل،اشکال راست و چپ هم به گونه های متفاوت تعبیر می شود. تعبیر یک شکل متفاوت تر از بقیه اشکال است.

آموزش فال قهوه

 

قدرت و تأثیر اشکال
1. اشکال بالای خط به خوبی و اشکال پایین خط به بدی اشاره دارند.

2. معنای اشکال بالایی خط قوی تر است.

3. اشکال پایین خط میانی،از نظر قدرت تأثیر کمی دارند.

4. اشکال سمت راست به خوبی و اشکال سمت چپ به بدی و شر معنی می شود.

5. پشت سر هم بودن اشکالی که به خوبی اشاره دارد،به خوبی،پشت سر هم بودن اشکالی که به بدی اشاره دارد به بدی دلالت می کند.ء

فال فنجان

کمی از قهوه را بعد از خوردن آن داخل فنجان باقی می گذارند.سپس بعد از گرفتن نیتی نعلبکی بر روی فنجان گذاشته شده و برگردانده می شود.بعد از این که قهوه کمی خنک شده با نگاه کردن به اشکال داخل فنجان تعبیر می شود.بعد از فنجان نوبت نعلبکی است.اضافه های داخل نعلبکی درون فنجان ریخته می شود.و این بار با اشکال داخل نعلبکی فال تعبیر می شود.ء

اخطارهای مهم فال قهوه

1. در فال قهوه فقط یک نیت می شود.

2. برای نگاه کردن و تعبیر اشکال فنجان در جهت عقربه های ساعت گردانیده می شود.

3. اشکال ابتدا به طور مستقل تعبیر می شود و سپس حوادث به یکدیگر ربط داده می شود.

4. نباید ته قهوه داخل فنجان زیاد باقی مانده باشد زیرا اشکال آشکار نمی شود.

5. یک فال دو بار گرفته نمی شود،بدشانسی می آورد.

6. فنجانی که برای فال گذاشته شده نباید برگردانده شود و باید روباز بماند.

7. برای گرفتن فال،قهوه همیشه باید از یک طرف فنجان نوشیده شود.

تعبیر اشکال فال قهوه

درخت : فراوانی،پیروزی در بازی،بیهوده بودن سرمایه گذاری

سر شیر : برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی

اسب : آرزو است،به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند

اسب سوار : برطرف شدن دلتنگی و آرزوها،مهمان،دوستی

ماه : ناراحتی روحی و روانی.ماه تمام به ماجراهای عشقی.ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود

کفش : مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز

ماهی : موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت

چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند

پرچم : خطر

نوزاد : رهایی از غصه های کوچک،آرامش خانواده

چاقو : قطع ارتباط،درگیری و دعوا

سوسک : به وجود بعضی مسائل کوچک و اجباری بودن حل این مسائل اشاره دارد

ابر : بعضی مسائل و شبهب را توضیح می دهد.بودن ابرها در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند

جانور،هیولا : حوادث ترسناک

درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

ناقوس : خبر گرفتن

قوری : حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

حلقه گل : غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه ها

گل : شادی بزرگ،دوستی واقعی،جوان حساس و خجالتی

میخ : تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

خط : خطوط کج به دوستی های ساختگی و ظاهری،خطوط دراز زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت؛خط مستقیم شکسته،به بیماری؛خط شکسته به مشقت و بی پولی؛خط مستقیم،به درآمدی متوسط،راحتی و آرامش اشاره می کند.ء

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

چهارگوش : گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.ء

اژدها : دشمنی بزرگ

خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها،خانه ای داخل درخت،ازدواجی خوشحال کننده؛خانه ای در محلی خلوت،میراث

موش : دشمنی و خیانت

فیل : قدرت و موفقیت

کشتی : خبری خوب،سفری طولانی

چشم : حسادت و چشم خوردن

خنجر : خطر

خروس : نوید و مژده،کاری خیر

انسان : دو انسان چهره به چهره ،گفتگو و سازگاری- دو انسان پشت به پشت ،به دلخوری – یک انسان به آمدن مهمان اشاره می کند. بعضی ها دیده شدن انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر می کنند. دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج،دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی، دست در دست بودن دو مرد هم به رسیدن به سازگاری تعبیر می شود.

زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی.

جام : جمع شدن دوستان قدیمی.

شلوغی : شرکت در یک اجتماع.

در : کار با ادارات دولتی.

مربع : میراث و سود را توضیح می دهد.اگر بزرگ باشد به معنی سود و بهره ای بزرگ است.

مورچه : به کار وتلاش،باغیرت بودن،دریافت مزد زحمات.

پروانه : ماجرای عشقی معصوم،شادی های روزانه،و بلند پروازی.

گوسفند : به معنای نذر است.

سگ : سگ دونده به دریافت خبری خوب؛سگ خوابیده،به تنبلی و شوخی بی مزه.

پل : به رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی.

پرنده : خبر دهنده بخت و اقبال است.اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند.پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره می کند.

پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات.

قیچی : به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

نردبان،پله : به پیشرفت،کار زیاد و پیشروی،رسیدن به رفاه اقتصادی.

کمان : به دست آوردن موفقیت به سختی،بدی و مشقت تعبیر می شود.

صندلی : به بهتر شدن کارها از هر نظر،تمام شدن یک چیز تعبیر می شود.

جارو : به انتها رسیدن مشقت ها،پشت سر گذاشتن بدی ها اشاره دارد.

کلاه : خبر دهنده موفقیت است.نشان دهنده موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد.

چتر : به محافظت و ایمنی در برابر خطرها اشاره دارد.چترباز به یاری و کمک،چتر بسته هم به نرسیدن یاری و کمک تعبیر می شود.

تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است.

ترازو : به معنی رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه است.

توپ : به زندگی سخت و بدون ثبات اشاره می کند.به معنی بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش است.

هواپیما : به سفری ناگهانی،رو به راه شدن کارها تعبیر می شود.

رختخواب : رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد.

ستاره : به معنی شانس است.به خوش شانسی،خوشبختی مداوم،انتظار طولانی تعبیر می شود.

مار : سمبل دشمنی است.دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند.

راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمات،راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند.

تخم مرغ : اشاره به موفقیت و خوشحالی دارد.تخم مرغ بزرگ به بخت و اقبال بزرگ تعبیر می شود.تخم مرغ بریده شده به یأس و ناامیدی و از بین رفتن بخت و اقبال است.

پ . ن اگر تمایل نداشتید که مشترک فید ما شوید، می توانید آیدی gajamoo2@yahoo.com را در به لیست دوستان خود در مسنجر اضافه کرده تا بدون تشریف آوردن به وبلاگ گجمو2 از مطالب جدید این وبلاگ با خبر شوید.

منبع

Read Full Post »

اینم عکس آقا عرفان عابدی اولین نتیجه خانواده پدری ما که در روز 28 شهریور 1387 در تهران دنیا اومد و بنده هم وقتی عرفان عزیز یک روز و نصفی از تولدش گذشته بود،این عکس رو با گوشی موبایل نوکیا 7610 گرفتم و امیدوارم روزی بیاد تو همین وردپرس و شروع کنه به وبلاگ نوشتن و …….

erfan-abedi

عکس دو ماهگی عرفانه،یعنی دو ماه بعد از اون پست این عکس در وبلاگ گذاشته شد.

پ . ن اگر تمایل نداشتید که مشترک فید ما شوید، می توانید آیدی gajamoo2@yahoo.com را در به لیست دوستان خود در مسنجر اضافه کرده تا بدون تشریف آوردن به وبلاگ گجمو2 از مطالب جدید این وبلاگ با خبر شوید.

Read Full Post »


مراسم انتخاب دختر شایسته‌ی ایران که ازسالهای دور ، به همّت مجله ی زن‌ روز هر ساله در ایران انجام می‌شد در سال 1355 نیز در هتل هیلتون تهران برگزار شد و بیست فینالیست این مسابقه که در مدت طی یک سال برگزیده شده بودند در شب فینال مسابقه با هم به رقابت پرداختند که افسانه بایگان بازیگر سینما و تلویزیون نیز در این جشن حضور داشت.
مجریان مراسم انتخاب دختر شایسته‌ی ایران در سال 1355 گوگوش و ساسان کمالی بودند.
این مسابقه یک هیات ژوری داشت که این هیات از چند نویسنده، شاعر، مدیر مدرسه دخترانه ژورنالیست و هنرمند تشکیل می‌شد.
گوگوش علاوه بر این که مجری این برنامه بود، خود به اجرای برنامه‌ی هنری نیز می‌پرداخت و ترانه‌های همیشه ماندگار خود را اجرا می‌کرد.
در شب فینال مسابقه، برنامه‌های هنری نیز اجرا می‌شد و چند تن از آوازخوانان محبوب ایرانی، برنامه اجرا می‌کردند. از بین بیست فینالیست مسابقه، یک نفر به عنوان دختر شایسته‌ی ایران انتخاب می‌شد و به مسابقه‌ی جهانی دختر شایسته‌ی جهان راه پیدا می‌کرد.
در این مراسم، نفرات دوم تا پنجم هم به ترتیب مشخص می‌شدند. همچنین در این شب، سه نفر نیز به عنوان دختر شارم و جذابیت، دختر سلیقه و شیک پوشی و دختر کارکتر و شخصیت نیز از میان بیست فینالیست مسابقه برگزیده می‌شدند که هر یک جوایز خود را دریافت می‌کردند.
افسانه بایگان، بازیگر فعلی سینمای ایران، زمانی که شانزده ساله بود در این مسابقه شرکت کرد و نفر دوم شد.
«افسانه بایگان» در سمت راست عکس، با لباس قرمز دیده می‌شود. برای دیدن عکس های بیشتر از این مراسم لطفاً اینجا کلیک کنید.

پ . ن خانم دولتشاهی،شما چراغ زنبوری نیستید چه رسد به خورشید خانوم

پ . ن در صورت تمایل به فیس آف رفته و توهین خانوم صنم دولتشاهی به دوستان عزیز بلاگفایی و پرشین بلاگی و خواننده های محترم را در آیتم شماره 2 بخوانید.

پ . ن اگر تمایل نداشتید که مشترک فید ما شوید، می توانید آیدی gajamoo2@yahoo.com را در به لیست دوستان خود در مسنجر اضافه کرده تا بدون تشریف آوردن به وبلاگ گجمو2 از مطالب جدید این وبلاگ با خبر شوید.

Read Full Post »


پل نیومن که در بسیاری از معروف ترین فیلم های هالیوود نقش اصلی را بازی کرده بود از بیماری سرطان رنج می برد. پل نیومن با چشمان آبی رنگ و چهره جذابی که داشت در طول 50 سال فعالیت های سینمایی یکی از پرطرفدارترین هنرپیشگان آمریکایی بود. وی در این مدت در 60 فیلم بازی کرد. این هنرمند با کارگردانان سرشناسی چون آلفرد هیچکاک و رابرت آلمن کار کرده بود و همبازی هنرپیشگان معروفی مانند الیزابت تیلور و لورن باکال و تام هنکس بود. علاوه بر این وی با همسرش جون وودوارد نیز در چندین فیلم از جمله “تابستان داغ و طولانی” بازی کرد. دست اندرکاران سینما، بازی وی در فیلم های “گربه روی شیروانی داغ” ، “بیلیاردباز” و “بوچ کسیدی و ساندنس کید” را فراموش نشدنی می دانند. پل نیومن 10 بار نامزد دریافت جایزه اسکار برای نقش اول فیلم شد و در سال 1986 بود که به خاطر بازی در فیلم “رنگ پول”، موفق به کسب این جایزه شد. در ماه مه سال 2007 بود که وی اعلام کرد از آنجا که دیگر قادر نیست بهترین بازی خود را ارائه دهد، هنرپیشگی را کنار می گذارد. وی که در جریان مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی ای بی سی، دلیل کناره گیری خود را شرح می داد گفت: ” شما به تدریج حافظه تان را از دست می دهید، به تدریج اعتمادتان را از دست می دهید، و به تدریج خلاقیتان را از دست می دهید.” اوایل سال جاری میلادی پل نیومن به علت برخی ناراحتی های جسمانی از کارگردانی نمایش “موش ها و آدم ها” از جان اشتاین بک در کنکتیکات منصرف شد. در کنار فعالیت سینمایی، پل نیومن به کارهای خیریه نیز می پرداخت. وی از طریق یک شرکت مواد غذایی که تاسیس کرده بود توانست درآمدی نزدیک به 250 میلیون دلار داشته باشد. وی این پول را در اختیار سازمان های خیریه قرار می داد.

پ . ن خانم دولتشاهی،شما چراغ زنبوری نیستید چه رسد به خورشید خانوم

پ . ن در صورت تمایل به فیس آف رفته و توهین خانوم صنم دولتشاهی به دوستان عزیز بلاگفایی و پرشین بلاگی و خواننده های محترم را در آیتم شماره 2 بخوانید.

پ . ن اگر تمایل نداشتید که مشترک فید ما شوید، می توانید آیدی gajamoo2@yahoo.com را در به لیست دوستان خود در مسنجر اضافه کرده تا بدون تشریف آوردن به وبلاگ گجمو2 از مطالب جدید این وبلاگ با خبر شوید.
منبع

Read Full Post »

در چند پست قبل تر عکس های گلشیفته فراهانی در کنار دی کاپریو رو گذاشتم و بعد از اون آنونسی از خود فیلم ،امروز هم این عکس های جدیدتر از گلشیفته فراهانی در کنار دی کاپریو در فیلم مجموعه دروغها یا Body Of Lies را گذاشتم که امیدوارم خوشتون بیاد.

پ . ن  مطالب وبلاگ گیلانیکا هم به گیلکی و هم به فارسی منتشر می شود

پ . ن خانم دولتشاهی،شما چراغ زنبوری نیستید چه رسد به خورشید خانوم

پ . ن اگر تمایل نداشتید که مشترک فید ما شوید، می توانید آیدی gajamoo2@yahoo.com را در به لیست دوستان خود در مسنجر اضافه کرده تا بدون تشریف آوردن به وبلاگ گجمو2 از مطالب جدید این وبلاگ با خبر شوید.

Read Full Post »

اولین رویارویی فیس آف در هشتمین سال وبلاگستان فارسی با دو وبلاگ نویس کهنه کار سلمان جریری و صنم دولتشاهی بود که متاسفانه در اون رویارویی خانوم دولتشاهی تا دلش خواست به خیلی از دوستان وبلاگی در بلاگفا، پرشین بلاگ توهین کرد و اين پست يه جور دفاع از اون دوستان و خواننده هاي عزيز و با فرهنگ وبلاگ گجموست و خطاب به خانومي كه خودشو ايراني ميدونه اما از ايراني بودن هيچ بويي نبرده كسي كه تو جامعه غربي خودش و زندگيشو ” شلم شوربا ” توصيف ميكنه چه ميدونه عشق و علاقه ايراني چه معني داره؟ چه ميدونه وقت گذاشتن برا جواب دادن به يه كامنت محبت آميز از طرف يه هموطن مي تونه لذتش خيلي بيشتر از خود نمايي عالمانه و سرك كشيدن به بحث هاي سياسي و نظر دادن راجع به اين و اون و محكوم كردن بقيه باشه.
كسي كه در وبلاگش به اسم فرد تحصيلكرده و روشنفكر هر توهيني كه دلش ميخواد به جامعه ايراني و شعور و شخصيت ايراني ميكنه مثلا اين جمله ” ملت با وجود همه مشكلاتي كه هست دارن زندگي شونو مي كنن و حالي شون هم نيست كه چيزي به اسم اعتراض هم وجود داره
خب از كسي كه به خودش اجازه ميده به 70 ميليون آدم بگه حاليشون نيست چه انتظاري ميره؟
يا كسي كه وقتي ازش مي پرسن حيوان مورد علاقه ات چيه؟ ميگه انسان و ميمون !!!
و در اصل كل بشريت رو حيوان مي بينه چنين كسي به عقيده من حتي ارزش نداره بهش اعتراض كرد…..
خانوم دولتشاهي عزيز : شما كه عشق و علاقه ايراني رو توي كشور غريب گم كرديد بايد هم تعجب كنيد وقتي مي بينيد مردم با اين اينترنت نفتي ايران فقط براي يه پست بیش از 300 تا كامنت گذاشتن اونم مردمي كه به قول شما هيچي حاليشون نيست كه به بدبختياشون اعتراض كنن اما انقدر حاليشون هست كه از زحمت يه وبلاگ نويس تشكر كنن اون هم با گذاشتن 400 کامنت
براي اونا كپي پيست كردن يه مطلب به قول شما گل و گياه اما با عشق،خيلي ارزشش بالاتر ازمزخرفاتيه كه شما به عنوان راه كارهاي سياسي براي رهايي از وضع موجود بهشون ميديد اما با هر كلمه اش شخصيت شونو زير سوال مي بريد!
حرف از فعاليتهاي مدني تو ايران مي زنيد اما خودتون به ملت توهين ميكنيد؟ حرف از جنايتهاي جندالله زديد اما خودتون پشت هموطنو زمين ميذاريد ؟ همه ميدونيم تو ايران چي داره ميگذره،بيرون گود نشستن چيزيو عوض نميكنه خواهرم!
به قول شما رژيم ما، دشمن رو اشتباه گرفته اما ما چي؟ من و شما درست گرفتيم؟ شما كه حرف از دموكراسي مي زنيد حتما مي دونيد تنها راه بدست آورن آزادي همبستگيه و كمترين جلوه اش اون همبستگي ايه كه تو وبلاگاي داخل ايران هست و به نظر شما تمسخر آميزه!!!!!!!! پس چه راهكاري داريد بديد؟
ايراني كه شما ديديد و يه خاطره تو ذهن تون ثبت كرديد و رفتيد با ايراني كه الان ما مي بينيم خيلي فرق كرده خيلي…
اعدام هاي پي در پي،فقر،بيكاري ،اعتيادهاي وحشتناك،تجاوز،نا امني،قتل هاي ناموسي،افزايش دختراي فراري ،باند بازي،رابطه ها،و هزاران كثافت بازي ديگه رو ما هر روز مي بينيم و باهاش زندگي مي كنيم
مي بينيم و عادت مي كنيم
مي بينيم و زجر مي كشيم
مي بينيم و بغض مي كنيم
مي بينيم و اشك مي ريزيم
و با اين بغض و اشک مي آیم پاي وبلاگ و به قول شما چند تا گل و گياه ميذاريم تا براي يه لحظه خودمون و خواننده هامون فراموش كنيم چي داريم ميكشيم
بله خانوم گلشاهی ، ما تو ايران مثل شما پشت ميز رستوران هاپكينز در حالي كه مردم خوشبخت جلومون رژه ميرن راجع به راه كارهاي آزادي نمي نويسيم !!!
خانوم گلشاهی، براي ما ازدرد نگو كه ما خود درديم………….

پ . ن در صورت تمایل به فیس آف رفته و توهین خانوم گلشاهی به دوستان عزیز بلاگفایی و پرشین بلاگی و خواننده های محترم را در آیتم شماره 2 بخوانید.

پ . ن اگر تمایل نداشتید که مشترک فید ما شوید، می توانید آیدی gajamoo2@yahoo.com را در به لیست دوستان خود در مسنجر اضافه کرده تا بدون تشریف آوردن به وبلاگ گجمو2 از مطالب جدید این وبلاگ با خبر شوید.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: