Feeds:
Posts
Comments

Archive for July 2nd, 2009

Sleep mousavi gajamoo

حزب توده در مهرماه سال 1320 توسط عده ای از فعالان چپ و ملی گرایان بنامی چون احسان طبری،بزرگ علوی،سلیمان میرزا اسکندری …… در بندرانزلی تاسیس شد که بعد از 40 سال فعالیت در سال 1362 بسیاری از رهبران و اعضای حزب بخاطر دست داشتن طرحی برای براندازی حکومت جمهوری اسلامی دستگیر و عده ای از فعالان حزب توده اعدام و عده ای دیگر روانه زندان شدند و بخشی دیگر از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را کرده و در کشورهایی چون آلمان پناهندگی سیاسی دریافت و هم اکنون در حال ادامه دادن فعالیت های سیاسی خود بر علیه نظام هستند / بماند
امروز بعد از 6 سال یکی از همکاران گذشته ام را که از حامیان پر و پا قرص حزب توده است در یکی از شرکت های مهندسین مشاور دیدم که طبق عادت گذشته اش،در حال زدن مخ دیگران بود.
با دیدن من بلند شد و پس از دست دادن و بوسیدن!! همدیگر و حال و احوال و چاق سلامتی،پرسیدم : از صحبت هایی که با دیگر دوستان داشتی،بنظرم رسید تغییر رویه دادی و رنگ رخسار همیشه سفید شناسنامه  خود را،رنگی کردی؟ نکنه به موسوی رای دادی؟
گفت : تو که بهتر از دیگران می دانی آدمی نیستم در نظام جمهوری اسلامی به کسی رای دهم ضمن اینکه موسوی در قد و قواره ی ریاست جمهوری نیست.
پرسیدم : پس چرا همزمان با ورودم داشتی به این دوستان می گفتی که باید بروند خیابان بین آن عده از افرادی که دارند از موسوی حمایت می کنند و با آنها فریاد بزنند ،مرگ بر ……
گفت : دیوانه،سیاست یعنی همین.
باید امثال موسوی ها را که زمانی با خود نظام بودند جلو بیندازی،تا بر علیه نظامی که خود زمانی سکان دارش بوده،حرف بزند و تو به دورغ برای اینکه به هدف خود برسی با مردمی که با او هستند فریاد زنده باد موسوی،مرگ بر ……. بزنی تا به هدف خود نزدیک شوی و همین که به هدف نزدیک شدی باید او را قربانی کنی تا مردم جریحه دارتر شوند،آنوقت است که برای براندازی حکومت ما پا پیش خواهیم گذاشت و ………..
خرف ها و سوال و جواب های بین من و آن شخص به اصطلاح دوست 2 ساعت طول کشید و بخاطر پاره ای از مسائل صلاح نمی دانم همه ی آن گفت و شنود ها اینجا بازگو شود ضمن اینکه تعجب می کنم چطور آقای موسوی با اینکه خود سالها در عرصه سیاست بوده،گول و نیرنگ های یک عده حزب توده ای را خورده که در حرف،خود را حامی موسوی قلمداد می کنند اما در عمل با او دشمن هستند و بنوعی ایشان را سپر بلای اهداف خود قرار داده اند که امیدوارم هر چه زودتر آقای موسوی از خواب بیدار شوند.

Advertisements

Read Full Post »

%d bloggers like this: