Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2012

در انتخابات روز ششم نوامبر آقای سیروس حبیب که در سن 8 سالگی بینایی خود را به علت یک نوع سرطان نادر از دست داده بود با کسب کرسی ناحیه 48 در مجلس نمایندگان واشنگتن، اولین ایرانی باشه که به یک مجلس قانون گذاری ایالتی آمریکا وارد شود
سیروس حبیب از حزب دموکرات آمریکا، وکیل فناوری و فعال در عرصه برنامه های داوطلبانه س
او بزرگ شده شهر بِلِوو و تربیت شده مدارس عمومی همون شهر که پس از به پایان رسانیدن تحصیللات خود در یک شرکت حقوقی در شهر سیاتل آمریکا مشغول بکار شد

Advertisements

Read Full Post »

%d bloggers like this: