Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘سکسی،لختی،تصاویر لخت زنان،پورنو’

دعوای مطبوعاتی آقای بنی طبا و مجلۀ جدید الانتشار سپید و سیاه در ماه گذشته بر سر چاپ تصاویر عریان زنان در این مجله در شهر تورنتو، صفحات چندی را در این نشریه و نشریه ایران استار که افاضات اسلامی آقای بنی طبا را هر هفته بچاپ می رساند، سیاه کرد. با اینحال، این بحث خوشبختانه تاحدودی از مرز نشریات نیز گذشت و اینجا و آنجا در محافل خانوادگی و غیره و همچنین در مغازه های ایرانیِِ عرضه کننده این نشریات نیز، عکس العمل ها و گفتگوهائی را برانگیخت. در این مباحثات بعضی از مردم از تابو شکنی های ضد اسلامی سپید و سیاه در مورد پرده بکارت، روابط جنسی قبل از ازدواج، و غیره حمایت و بعضی نیز با آنها به مخالفت برخواستند، تابوشکنی هائی که بدوا در روزنامه ایران استار توسط آقای بنی طبا از دیدی اسلامی مورد سرزنش قرار گرفته بود. کسانی هم به دریدگی و هرزگی غیر اخلاقی سپید و سیاه در چاپ عریان ترین و سکسی ترین تصاویری که تا کنون در نشریات ایرانی سابقه نداشته، اعتراض کردند.
بی شک نباید به این مباحثات و درگیری ها را صرفا بعنوان یک دعوای محلی و خودمانی میان دو فرد یا دو نشریه در نظر گرفت، بلکه اگر عمیقا به مساله نگاه کنیم، این دعوا جزئی از یک کشاکش تاریخی و بزرگ تری است که قرن هاست بر سر آزادی، منجمله آزادی زن و روابط جنسی، اخلاق و بسیاری مسائل دیگر میان دو جریان اجتماعی و طبقاتی متضاد وجود داشته و هنوز هم دارد، و دعوای بنی طبا و مجله سپید و سیاه را نیز باید جزئی از این دعوا و مبارزه میان این دو جریان محسوب کرد. این دو جریان، یکی جریان اسلامی و دیدگاه های عقب افتاده قرون وسطائی آن در مورد زن و اخلاقیات اجتماعی و دیگری دمکراسی غربی و دیدگاه های متجددتر سرمایه داری در این موارد است. ادامه مطلب

Advertisements

Read Full Post »

%d bloggers like this: