Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘شادی پهلوی’

shadi pahlavi Gajamoo

من حاصل ازدواج پنهانی شاه ایران و گوگوش هستم
این ادعای زنی با نام ” شادی پهلوی “است كه خود را فرزند یک رابطه پنهانی یعنی محمدرضا پهلوی ایران و گوگوش دانسته و می گوید حاضر است تا با آزمایش دی ان ا ادعای خود را اثبات كند ضمن اینکه بنده – گجمو – ازین بانو درخواست نمودم اطلاعات بیشتر از خود برای بنده ارسال نماید تا در ادامه و احتمالن در پست های بعدی آن را منتشر نمایم.
ب هر حال راست یا دروغ فقط با دو روش می توان صحت و سقم آن را تایید نممود :
اولی مصاحبه با بانو گوگوش که احتمالن امکان پذیر نیست
دومی آزمایش دی ان ا  که با توجه ب زنده بودن پسر بانو گوگوش براحتی می شود ب صحت و سقم آن پی برد

Shadi Pahlavi - Gajamoo

شادی پهلوی می گوید : دلیل واقعی دستگیری مادرم توطئه بر علیه ولیعهد بود چون اگر من پسر به دنیا می آمدم موازنه های قدرت پشت پرده زیادی به هم می ریخت مادرم بعدا با وساطت غلام رضا پهلوی از زندان آزاد شد در آن زمان در ایران به دلیل سانسور ساواك جز اعضای محرم و داخلی دربار و ساواك و اعضای خانواده حقیقی فرح دیبا كه من به دست آنها سپرده می شوم كسی از مردم عادی ایران از تولد دختری بین فائقه آتشین و محمد رضا پهلوی خبر دار نشده و من نیز به بقیه كوه اسرار پدرم و خانواده او ملحق میشوم …..مادرم كمی پس از تولد من به دستور ساواك و برای جلوگیری از پخش هر نوع شایعه ای مبنی بر زایمان او از محمد رضا پهلوی او با همین شریك اخاذی مالی خود یعنی محمود قربانی ازدواج كرد و بار دیگر به دستور ساواك و برای واقعی نشان دادن ازدواج خود با قربانی او فرزند بعدی خود یعنی كامبیز قربانی را حامله شد من از سرپرستان ساواكی خود شنیده بودم كه فرح برای انتقام از تولد من و همدستی مادرم در نقشه كودتای داخلی اسداله علم …….. او در روز زایمان مادرم مامور به بیمارستان فرستاده و آنها بلافاصله پس از تولد كامبیز با دستگاه اتصال قلب شوك به سر او وارد می كنند …كامبیز به این دلیل امروز كند ذهن…. و لقب عقب مانده گرفته است.

پ . ن علت کامل نپرداختن به این موضوع تنها به این دلیل بوده که در حال حاضر اطلاعات کامل و جامع ی ازین بانو ندارم ضمن اینکه هر عزیزی در این خصوص سوالی داره می تونه پای همین مطلب گذاشته تا بانو شادی پهلوی به آن پاسخ دهند.

پ . ن لینک مطلب برای بانو شادی پهلوی ارسال خواهد شد

Advertisements

Read Full Post »

%d bloggers like this: