Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2013

Sartip Esfandiari Gajamoo

سرتیپ جهانگیر اسفندیاری
فرمانده تیپ 3 لشکر 92 زرهی که در زمان انقلاب به عنوان فرماندار نظامی آبادان منصوب گردید.
متولد 1300 که در زمان مرگ بیش از 58 سال نداشت 😦
سرتیپ اسفندیاری فارغ التحصیل دانشگاه جنگ (دکترای پدافند) و سرتیپ نیروی زمینی شاهنشاهی و فرمانده تیپ لشکر ٩٢‌ زرهی خوزستان بود. او به هیچ حزب یا سازمانی وابستگی سیاسی نداشت
سرتیپ اسفندیاری روز ٢٣ بهمن ١٣٥٧ در دفتر کارش در اهواز بازداشت شده بود.
ابتدا او در محل کارش در پادگان لشکر ٩٢ زرهی اهواز بازداشت بود که حکم بازداشتی به وی نشان داده نشده بود.
در دوران بازداشت،وی به آبادان، تهران، خرمشهر، و دوباره به آبادان منتقل شد. بنا به اطلاعات موجود رفتار مأموران در موقع دستگیری باعث شکستگی دنده و دست وی شده و در بازجویی نیز شکنجه شده بود.
با همسرش در آبادان و زندان قصر تهران ملاقات داشت. غیر از این دو ملاقلات، خانواده او معمولاً از محل نگهداریش بی خبر بودند و سرتیپ اسفندیاری از دسترسی به وکیل محروم بود.
طبق گزارش روزنامه کیهان، دادگاه انقلاب اسلامی آبادان ساعت ٨ شب ٢٤ فروردین ١٣٥٨ برای رسیدگی به اتهامات به سرتیپ اسفندیاری و دو نفر دیگر تشکیل شد و پس از چند ساعت شور حکم را در همان جلسه صادر کرد. ولی یکی از شهود وجود چنین دادگاهی را تکذیب کرده و اظهار داشته است که تنها یک “حکم فوری” برای اعدام صادر شده بود و دادگاه بدون حضور وکیل مدافع تشکیل شده بود.
می گویند در روز ٢٥ فروردین ١٣٥٨، مردم آبادان به مکانی که قرار بود سرتیپ اسفندیاری آنجا اعدام شود هجوم بردند و مانع تیرباران وی شدند اما همان روز سرتیپ اسفندیاری به بیابانهای اطراف خرمشهر برده شد و تیرباران گردید 😦

پ . ن باید گشت، و پیدا کرد مردانی را که در اوایل انقلاب جرم شان نامعلوم و ناجوانمردانه اعدام شدند 😦

Advertisements

Read Full Post »

%d bloggers like this: